MU Webgame

Trang ChủHOME Tin TứcNEWS Sự KiệnEVENT Cẩm NangGAME GUIDE Nạp ThẻRECHARGE Hỗ TrợSUPPORT

Danh sách máy chủ

Xem thêm
Giftcode Cộng đồng

Fanpage

Dark Wizard Fairy Elf Dark Knight

Tăng Trí Lực: Sát Thương Pháp Thuật , Sử Dụng Pháp Trượng, Sát Thương Cao, Tấn Công Nhóm, Bạo Kích Mạnh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Độc Tố Tầm Xa, Giỏi Trượng, Phòng Ngự Cao, Sát Thương Đơn Lẻ, Tốc Độ Nhanh.

Screenshot

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot