MU Webgame

Trang ChủHOME Tin TứcNEWS Sự KiệnEVENT Cẩm NangGAME GUIDE Nạp ThẻRECHARGE Hỗ TrợSUPPORT

Danh sách máy chủ

Xem thêm
Giftcode Cộng đồng

Fanpage

Dark Wizard Fairy Elf Dark Knight

Tăng Trí Lực: Sát Thương Pháp Thuật , Sử Dụng Pháp Trượng, Sát Thương Cao, Tấn Công Nhóm, Bạo Kích Mạnh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Độc Tố Tầm Xa, Giỏi Trượng, Phòng Ngự Cao, Sát Thương Đơn Lẻ, Tốc Độ Nhanh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Vật Lý Tầm Xa, Sử Dụng Cung Tiễn, Sát Thương Cao, Tấn Công Nhóm, Tốc Độ Nhanh.

Tăng Trí Lực: Sát Thương Vật Lý Tầm Xa, Giỏi Nộ Tiễn, Có Thể Triệu Hồi Băng Thương Triệu Hoán Thú.

Tăng Sức Mạnh: Sát Thương Vật Lý Cận Chiến, Sử Dụng Song Kiếm, Tấn Công Nhóm, Bạo Kích Mạnh.

Tăng Nhanh Nhẹn: Sát Thương Hỏa Diệm Cận Chiến, Giỏi Kiếm, Tấn Công Đơn Lẻ, Khả Năng Sinh Tồn Mạnh

Screenshot

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot